บริษัท ศูนย์กระจายสินค้า กรุงเทพผู้ให้บริการด้าน Logistics และ Warehouse บริการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร ทั้งการขนส่งสินค้า
คลังสินค้า กระจายสินค้า และการบริหารคลังสินค้าให้
กับ บริษัทชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 10 ปี
ทำให้บริษัทมีความมั่นคง และพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้เทคโนโลยี และการจัดการบุคลากรอย่างมีคุณภาพ  การใช้ซอฟแวร์ชั้นสูงที่มีประสิทธิภาพ  การฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้บุคลากรพร้อมให้บริการและสร้างความมั่นใจให้ลูกค้ายิ่งยิ่งขึ้น ทำให้ปัจจุบันเราสามารถเพิ่มขีดความสามารถรองรับลูกค้า ด้วยคุณภาพและความพร้อมในทุก ๆด้าน ด้วยความมั่นใจ และเชื่อมั่นในศักยภาพของ ศูนย์กระจายสินค้า กรุงเทพ

23t81

2375

2376

 

ใส่ใจ มุ่งมั่น คุณภาพ

postingบริษัท ศูนย์กระจายสินค้ากรุงเทพ  รับขนส่งสินค้าทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นบริการและการรับผิดชอบสินค้าให้ถึงปลายทางโดยไม่ได้รับความเสียหาย

Stay Connected

FaceBook
Twitter
icon128 2x   Line ID
Youtube
Go to top