การรับประกัน (Guarantee)

ความเสียหายจากคลังสินค้า
1. ความเสียหายของสินค้า 10,000 บาท/ครั้ง แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
2. สินค้าสูญหายไม่ตรงกับระบบ ส่วนเกิน 0.5% รับผิดชอบตามจำนวนต้นทุนสินค้า

guarantee

ใส่ใจ มุ่งมั่น คุณภาพ

postingบริษัท ศูนย์กระจายสินค้ากรุงเทพ  รับขนส่งสินค้าทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นบริการและการรับผิดชอบสินค้าให้ถึงปลายทางโดยไม่ได้รับความเสียหาย

Stay Connected

FaceBook
Twitter
icon128 2x   Line ID
Youtube
Go to top