บริการของเรา (Service)

ลักษณะการให้บริการของบริษัท (Our service channels)


- บริการกระจายสินค้าทั่วประเทศ
- บริการรับฝากสินค้าและบริหารคลังสินค้าแบบครบวงจร
- บริการจัดสินค้า  ตามสาขา  หรือ ตามลูกค้า การรับจัดชุดโปรโมชั่น การแพ็คสินค้าเพื่อส่งออกต่างประเทศ
- บริการขนส่งสินค้า ทั่วประเทศ

 

  sp01  

การบริการแบบครบวงจร (Warehousing and Logistics Services) ประกอบด้วย

1. การจัดสินค้า  และ บริหารคลังสินค้า รายงานสต๊อก พร้อมส่งข้อมูลให้สาขา (Transfer) 

2. การขนส่งจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังลูกค้า (Transport) 

3. การจัดการของคืน (Return)  และกระบวนการคัดแยก เพื่อคืน Vendor

 

การจัดส่ง รับคืนและส่งคืน สินค้า

1. การรับสินค้าจาก Vendor (Receipt)

รับสินค้าจาก Vendor หรือลูกค้า ตามใบส่งสินค้า รับสินค้าเข้าระบบ วัดขนาดและชั่งน้ำหนักสินค้านำข้อมูลลงระบบ จัดเก็บสินค้าเข้า Location รอจัดส่ง

632  718  830  47896

2. การจัดส่งสินค้า (Transfer)

ทำใบจัดสินค้าตามที่ลูกค้าสั่ง ลงข้อมูลในโปรแกรมจัด จัดสินค้าลงกล่องตามจำนวนใบจัด ตรวจเช็ค (QC.) สินค้า  ปิดแพ็ค เตรียมส่งสินค้าให้ลูกค้าปลายทาง

844  593  592  831

3. รับสินค้าคืนจากลูกค้า (Return)

รับสินค้าจากขนส่ง เช็คจำนวนสินค้าตามบิลส่งสินค้า  สแกนบาร์โค๊ตรับสินค้าเข้าระบบ แยกประเภทสินค้า แยก Vendor สแกนสินค้าเข้าระบบคืน                 Vendor ปิดแพ็คสินค้าเตรียมรอส่งคืน Vendor

786  644  802  667

4. ส่งสินค้าคืน Vendor (Return To Vendor)   

แจ้งนัด Vendor ให้มารับสินค้าคืน  Vendor ตรวจเช็คจำนวนสินค้าที่แจ้งคืน สแกนสินค้าเข้าระบบ และคืนสินค้าให้กับ Vendor

648  699  700  701

Go to top